Winterleden 2021-2022

1) Leden van de Herseltse TennisClub van 2020 kunnen een aanvraag tot winterlid indienen vanaf maandag 1 maart. Zij krijgen voorrang tot en met woensdag 31 maart.
Niet-leden van 2020 kunnen een aanvraag indienen vanaf donderdag 1 april.
De vrije uren worden op de site kenbaar gemaakt.


2) De aanvraag tot winterlid gebeurt verplicht via mail naar winter@tcherselt.be.


3) Per mail kan slechts 1 aanvraag gebeuren. Deze aanvraag kan voor maximum 1 avond en 2 opeenvolgende uren. Wie meerdere aanvragen wil doen, dient per aanvraag een mail te sturen.


4) In deze aanvraag mag wel een plan B en eventueel plan C vermeld worden, voor het geval dat de eerste keuze niet meer mogelijk is omdat de pleinen op het gewenste uur reeds volzet zijn.


5) De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.


6) Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk beantwoord

            a. De aanvraag is aanvaard: een betalings uitnodiging wordt verstuurd en betaling dient te gebeuren binnen
                  5 werkdagen (betaalbewijs kan doorgemaild worden).

            b. De aanvraag is niet aanvaard, maar we kunnen wel plan B (of plan C) aanvaarden: een betalings uitnodiging
                  wordt verstuurd en betaling dient te gebeuren binnen 5 werkdagen (betaalbewijs kan doorgemaild
                  worden).

            c. De aanvraag is niet aanvaard: je wordt gevraagd of je een nieuwe aanvraag wil indienen.

            d. Indien de gevraagde betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt het gereserveerde uur terug vrij gezet.