Ga naar www.tennisvlaanderen.be

Log in met je persoonlijk lidnummer en paswoord
Ga naar spelersdashboard
Scrol naar beneden tot bij abbonnementen en in het laatste zwarte vakje rechts vind je "attest mutualiteit"

Open klikken en afdrukken

Dit kan voor elke jaar dat er lidgeld betaald is, alsook voor elke persoon van uw gezin

Terugbetaling mutualiteit